• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Nye vitenskaplige bidrag

Nye vitenskaplige bidrag

Harald Høyem har sammen med James Odeck fra NTNU og Høgskolen i Molde publisert to artikler i tidsskriftet Research in Transportation Economics.

Artiklene er del av Haralds doktorgrad og bruker norsk fergesektor som case.

Den ene artikkelen handler om ventetiden knyttet til begrenset kapasitet på kollektivtransporten. Forfatterne argumenterer for at transportplanlegging bør ta hensyn til ventetidskostnaden for trafikanter som må vente flere avganger fordi transportmidlene er fulle. Å ikke inkludere denne kostnaden kan føre til en undervurdering av den optimale avgangsfrekvensen.

Den andre artikkelen handler om hvordan konkurranseutsetting påvirker utviklingen i driftskostnader og markedskonsentrasjon. Forfatterne analyserer 53 fergesamband over åtte år og finner at introduksjon av konkurranseutsetting har resultert i lavere driftskostnader og økt markedskonsentrasjon i det norske fergemarkedet. Dette medfører at konkurranseutsetting i det lange løp kan lede til monopolistiske tendenser heller enn fri konkurranse.


Se rapport