• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Ambisiøse mål krever sterkere tiltak i hovedstaden

Ambisiøse mål krever sterkere tiltak i hovedstaden

En ny utredning for Oslo kommune og Ruter viser effekten av tiltak for å redusere personbiltrafikken i Oslo. Det trengs sterkere lut for å nå de svært ambisiøse målene i hovedstaden. 

I 2020 bidrar planlagte tiltak i Oslo til en reduksjon i bilreiser på 6 prosent sammenlignet med trend. Dette er omtrent en fjerdedel av den reduksjonen som er nødvendig for å nå målet. 

I 2030 bidrar tiltakene med omtrent 30 prosent av målsetningen, og analysen viser at antall bilreiser må reduseres med ytterligere 37 prosent dersom målet skal nås.

Dersom elbiler betaler bomtakst og parkeringsavgift på samme nivå som fossilbilene øker effekten av tiltakspakken til 40 prosent i 2030. Dette betyr at virkemiddelpakken likevel må være mer enn dobbelt så sterk for å sikre måloppnåelse. Den store avstanden viser at de lokale målene er svært ambisiøse, og at måloppnåelse vil kreve sterke grep.

Foto: Hanne Jonassen
Rapporten finner du under. 


Se rapport