• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Markedspotensiale på Nord-Norgebanen

Markedspotensiale på Nord-Norgebanen

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet lagt oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen) ut på høring. 

Urbanet Analyse og Asplan Viak har utredet markedspotensiale på strekningen. Markedspotensialet for Nord-Norgebanen er vurdert for person- og godstrafikk. 

Vi finner at Nord-Norgebanen kan få et marked for godstrafikk på 2,6 millioner tonn i året ved full utbygging.  For persontransport finner vi markedspotensial på om lag 500 000 årlige personreiser ved full utbygging og en trafikantnytte i størrelsesorden 200 millioner per år fra åpningsåret. 

Her kan du lese hele utredningen hos Jernbanedirektoratet.

Her kan du lese NRKs omtale av rapporten. 


Se rapport