• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Lansering: klimagasstatistikk for kommuner

Lansering: klimagasstatistikk for kommuner

Torsdag 14. mars kl. 09.00 arrangerer Miljødirektoratet webinar med lansering av oppdatert statistikk for klimagassutslipp i kommuner og fylker. 

NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner.

NERVE beregner klimagassutslipp fra veitrafikken totalt innenfor hver kommune geografisk og for kommunens innbyggere, både som totalt utslipp og som en utslippsfaktor (g/km). 

Her kan du lese mer om arrangementet: https://www.miljodirektoratet....

Her kan du lese rapporten: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2569414