• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Kollektivtransport truet av årlig milliardsvikt

Kollektivtransport truet av årlig milliardsvikt

Koronapandemien kan medføre at kollektivtransporten blir rammet av en langvarig årlig svikt i billettinntektene på 2,3 milliarder kroner, viser en analyse utført av Urbanet Analyse.

Utbruddet av koronavirus vinteren 2020 har fått store konsekvenser for kollektivtransportens inntektsgrunnlag. Strenge smittevernstiltak førte til en umiddelbar nedgang i reiser med kollektivtransport. Nå åpnes samfunnet gradvis opp igjen og bruken av kollektivtransport øker. Samtidig er det et spørsmål om det har oppstått varige endringer i reisevanene våre som gjør at vi kan forvente et varig lavere nivå på kollektivreiser – selv når koronaviruset ikke lenger utgjør en smittefare.

Urbanet Anlayse har vudert den langsiktige effekten av koronavirus på oppdrag for kollektivselskapene i fire norske byområder (Nord-Jæren, Bergensregionen, Kristiansandsregionen og Buskerudbyen). Analysene viser at vi kan forvente en langsiktig nedgang i kollektivreiser på 13-17 prosent. Økt bruk av hjemmekontor og en økning i frykt for smitte generelt er de viktigste årsakene til reduksjon i reiseaktivitet.

Rapporten finner du ved å følge lenken under saken.

Her kan du lese artikler i Samferdel og hos NTB.

Foto: Agder kollektivtrafikk


Se rapport