• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Hva er konsekvensene av raskt økende elbilandel?

Hva er konsekvensene av raskt økende elbilandel?

Velkommen til frokostseminar hos Urbanet Analyse onsdag 19.juni kl. 08.30-10.00. 

I de norske byene tar elbilen en stadig større del av nybilsalget. Hvilke konsekvenser får den økende elbilandelen for byenes mål om reduksjon i både bilreiser og klimagassutslipp? Og hvordan påvirker elbilandelen byenes inntektsgrunnlag? 

Har elbilen blitt så attraktiv at det er mulig å innføre restriksjoner på nullutslippsbiler og samtidig oppnå økende elbilandel? Og hvilke faktorer er det som er viktigst for valget av kjøp av elbil vs. fossilbil? 

Dette er temaer vi vil ta opp på det kommende frokostseminaret. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i to gjennomførte prosjekter i Oslo og Trondheim.

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon. Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta! 

Her kan du lese mer og melde deg på frokostseminaret. 


Se rapport