• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Finner markedspotensial for elektrisk byferge i Haugesund

Finner markedspotensial for elektrisk byferge i Haugesund

Urbanet Analyse har på oppdrag fra NCE Marine CleanTech utredet markedsgrunnlaget for en elektrisk byferge i Haugesund. 

Analysene viser at det er potensiale for elektrisk byferge i Haugesund, men at det krever høy frekvens og at ringrutene kjører i begge retninger. 

Det er en utfordring at en høy andel av de potensielle trafikantene i dag reiser med buss. Det betyr at byfergen vil konkurrere mot annen kollektivtransport på enkelte strekninger. 

Det er viktig å avveie transportmidlenes rolle i forhold til hverandre slik at ikke de ulike tilbudene innen kollektivtrafikken utkonkurrerer hverandre.

Vi har utredet potensialet for byfergen, og hvilket tilbud som skal til for å være konkurransedyktig. I neste steg er det viktig å måle gevinstene ved tilbudet opp mot kostnadene ved et slikt tilbud. 


Se rapport