• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Evaluerer kollektivfelt på Kvaløyvegen

Evaluerer kollektivfelt på Kvaløyvegen

På oppdrag fra Statens vegvesen Region nord skal Urbanet Analyse evaluere kollektivfeltet som ble etablert på Kvaløyvegen ved Postterminalen i Tromsø. 

Formålet med evalueringen er å undersøke de trafikale effekter av tiltaket med hovedfokus på fremkommelighet for bussen.

Foto: Google maps


Se rapport