• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Effektivisering av kollektivtransporten

Effektivisering av kollektivtransporten

Urbanet Analyse har kartlagt effektiviseringstiltak for fylkeskommunal kollektivtransport i de byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. 

I Nasjonal transportplan 2018-2029 står det at potensialet for å effektivisere fylkeskommunal kollektivtransport må vurderes. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen. 

Oppdraget har gått ut på å kartlegge hva litteraturen sier om effektiviseringspotensialet for lokal kollektivtransport og hva som planlegges av effektiviseringstiltak i den fylkeskommunale kollektivtransporten gjennom  en gjennomgang av fylkenes kollektiv-/strategiplaner.


Se rapport