• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Diskusjon om effekten av økende elbilandel

Diskusjon om effekten av økende elbilandel

Økende elbilandel er et av de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken, og er dermed viktig for å nå klimamålene. 

Samtidig vil en høyere elbilandel redusere kostnadene knyttet til å kjøre bil, og øker dermed bilbruken. Økende elbilandel skaper dermed en konflikt mellom målene om reduksjon i bilreiser og utslipp. 

På dagens frokostseminar presenterte Mari Betanzo resultater fra studier i Oslo og Trondheim som illustrerer dette poenget. Videre presenterte Ingunn Ellis resultatene fra studier av hvilke rammebetingelser som påvirker elbilsalget. Bård Nordheim presenterte beregninger av effekter på offentlige inntekter av dagens elbilfordeler. Her finner du presentasjonene fra dagens frokostseminar.

Hvor mye elbilene bør betale diskuteres nå flere steder, som i denne saken fra Oslo hos NRK Østlandssendingen i dag.  


Se rapport