• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
– De nye bomstasjonene vil særlig fange opp fritidsreiser

– De nye bomstasjonene vil særlig fange opp fritidsreiser

Fra og med 1. juni blir det nye bomregimet innført i Oslo. Dagens Næringsliv skriver om Urbanet Analyses undersøkelse av hvilke type reiser som vil bli berørt av den nye bompengeordningen. 

– De nye bomstasjonene vil i større grad fange opp fritidsreiser, spesielt handelsreiser, sier Ingunn Opheim Ellis til Dagens Næringsliv.

I 2017 var hun en av dem som undersøkte fordelingsvirkningene av et nytt bompengesystem på oppdrag for Oslopakke 3-sekretariatet.

– Det har vært mye snakk om at de nye bomstasjonene vil ramme småbarnsfamilier, men det gjør det ikke i større grad enn andre husholdningstyper, sier Ellis.

Her kan du lese hele saken i Dagens Næringsliv.


Se rapport