• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Brukerveiledning til STRATMOD - strategisk modell for bærekraftig byutvikling

Brukerveiledning til STRATMOD - strategisk modell for bærekraftig byutvikling

På oppdrag fra Vegdirektoratet har Urbanet Analyse utarbeidet en brukerveiledning til STRATMOD (strategisk modell for bærekraftig byutvikling).

Urbanet Analyse har tidligere vært med på å utvikle en strategisk planleggingsmodell (STRATMOD) for bærekraftig bytransport. Hensikten med prosjektet var å utvikle et strategisk modellverktøy for å kunne gjennomføre bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige.

Brukerveiledningen vil redusere brukerterskelen, sikre konsistens i de analysene som gjennomføres ved bruk av modellen og sikre en felles forståelsesramme av styrker og svakheter ved modellen.


Se rapport