• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Bli med på webinar om fremkommelighet

Bli med på webinar om fremkommelighet

Torsdag 22. oktober kl. 12 arrangerer vi webinar om fremkommelighet. Meld deg på her, så sender vi deg lenke til webinaret i Teams.

Forsinkelser oppleves som en stor ulempe for trafikantene og innebærer betydelige kostnader for operatørene og samfunnet. Gevinsten av ulike fremkommelighetstiltak vil avhenge av hvor mange som berøres av tiltakene, hvordan trafikantene verdsetter tidsgevinstene som oppstår og om operatørene klarer å effektivisere rutetilbudet når punktligheten øker.

På seminaret diskuterer vi betydningen av bedret fremkommelighet og hvordan vi finner de beste tiltakene. Vi viser resultater fra to tidligere prosjekter, et for Region Stockholm hvor vi studerte busstrafikken i Stockholm, og ett for Ruter i Asker.


Se rapport