• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Automatisk trafikkleder for trafikantenes beste

Automatisk trafikkleder for trafikantenes beste

Urbanet Analyse har gjennomført en forstudie og parameteranalyse for en prototyp av automatisk trafikkleder for bussveien på Nord-Jæren. Målet er at systemet skal driftes slik at trafikantenes opplevelse blir best mulig.

Det skal bygges et ca. 50 kilometer langt bussveisystem fordelt på 26 strekninger i Stavanger, Sandens og Sola. Fordi den skal bygges som BRT-løsning, er den aktuell for en automatisk trafikkleder. En automatisk trafikkleder betegner automatisk styring av trafikkstrømmer (personer, kjøretøy og gods) gjennom trafikkinformasjon, etterspørselsstyring, trafikkregulering og andre tiltak. 

Resultatene fra oppdraget skal inngå som grunnlag i en prototyp for testing av en automatisk trafikkleder hvor ulike strategier for trafikkavvikling skal vurderes.

Foto: Melvær & Co


Se rapport