• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Analyse av ungdoms reisevaner

Analyse av ungdoms reisevaner

Hvordan påvirker familiens tilgang til bil ungdommens reisevaner? Hvorfor sykler ungdommen mindre nå enn før? Hvor går og sykler ungdommen mest? Dette er noen av spørsmålene vi vil lete etter svar på når vi skal analysere ungdommens reisevaner ved å dykke ned i data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Oppdraget gjøres for Statens vegvesen Vegdirektoratet.