• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Analys av linjenätsförslag i Linköping och Norrköping

Analys av linjenätsförslag i Linköping och Norrköping

Östgötatrafiken har givit Urbanet i uppdrag att analysera det utvecklade trafikförslaget med fokus på effekter på resandevolymer och produktionskostnader.

Östgötatrafiken, tillsammans med kommunerna Linköping och Norrköping, har som mål att öka kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet d v s på bilens bekostnad. I de två tätorterna, Linköping och Norrköping, har Östgötatrafiken planerat att genomföra såväl nya utvecklade linjer samt ökat utbud framförallt under dagen och tidig kväll.


Se rapport