• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Langsiktig nedgang i togreiser på 29 prosent

Langsiktig nedgang i togreiser på 29 prosent

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet har vi kartlagt endringer i de togreisendes preferanser og potensialet for etterspørselsstyring i kjølvannet av koronapandemien.

Formålet med prosjektet var å få mer kunnskap om hvordan pandemien kan føre til varige endringer i reisevaner og reisepreferanser, samt aksept for etterspørselsvridende virkemidler. Slike endringer er viktig å avdekke da det kan påvirke hvilket jernbanetilbud en bør planlegge for i fremtiden.

For å svare ut oppdraget har vi gjennomført en markedsundersøkelse av trafikantenes reiseomfang og preferanser for togreiser. Basert på resultatene fra undersøkelsen kan vi forvente en langsiktig nedgang i togreiser på Østlandet på omtrent 29 prosent, hvor arbeidsreiser står for mesteparten av nedgangen.

I undersøkelsen svarer hele 45 prosent at de ser for seg å ha mer hjemmekontor etter koronapandemien enn de hadde før. I tillegg er det omtrent 70 prosent som oppgir at de har en arbeidsgiver som støtter/tillater bruk av hjemmekontor.

Videre kartla vi respondentenes aksept for ulike etterspørselsstyrende virkemidler, og hele 80 prosent sier at de mener at redusert pris på avganger med ledig kapasitet bør benyttes. Resultatene fra undersøkelsen viser at trafikantene er opptatt av å unngå smitte og er villige til å betale for å unngå trengsel på reisen.

Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet


Se rapport